Cổ đông DHC sắp nhận hơn 80 tỷ đồng cổ tức tiền mặt

Đây là đợt cuối cùng Đông Hải Bến Tre chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 10%.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã ck: DHC) vừa thống nhất chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Đông Hải Bến Tre sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/6/2024.

Với gần 80,5 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Đông Hải Bến Tre cần chi tương đương khoảng 80,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 10/6, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 28/6.

Trước đó, vào cuối năm 2023, công ty đã chi hơn 80 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 10% để tạm ứng cổ tức đợt 1/2023. Như vậy, Đông Hải Bến Tre đã chi trả 20% cổ tức năm 2023 cho cổ đông qua 2 đợt. Năm 2024, công ty dự kiến vẫn tiếp tục chi trả cổ tức với tỷ lệ 20%.

Từ khi niêm yết năm 2009, Đông Hải Bến Tre vẫn duy trì trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền hoặc cổ phiếu với tỷ lệ từ 10 - 35%. Chỉ riêng năm 2011 và 2012 công ty không thực hiện chia cổ tức.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2024, Đông Hải Bến Tre ghi nhận doanh thu đạt gần 811 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 56 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ.

Đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của công ty đạt 2.961 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng nhẹ 3% lên mức 254 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 12% lên 565 tỷ đồng.

Trong kỳ, nợ phải trả của Đông Hải Bến Tre ghi nhận 1.053 tỷ đồng, trong đó, 100% là nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu tăng 3% lên mức 1.907 tỷ đồng so với đầu năm.

Gia Linh

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/co-dong-dhc-sap-nhan-hon-80-ty-dong-co-tuc-tien-mat-151294.html