Cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa Xuân

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Theo Sở NN&PTNT, tính đến ngày 22-2, nông dân Hà Nội đã cấy xong hơn 90.000ha/99.781ha diện tích kế hoạch gieo cấy lúa Xuân (đạt 90%). Đến nay, hầu hết các huyện phía Nam và phía Tây bắc Hà Nội đã hoàn thành gieo cấy vụ Xuân trước ngày 20-2.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/198183