CMS trở thành đối tác vàng của Microsoft

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Microsoft vừa thông báo: CMS là đối tác OEM tại Việt Nam đầu tiên trở thành đối tác vàng (Gold Partner - cấp độ đối tác cao nhất) của Microsoft.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8825&t=pcolarticle