Clip sao chép cử động khuôn mặt vào game Heavy Rain

    Gốc

    Đến cả các chi tiết từ điệu cười nhếch mép đến nỗi đau khổ của người bị phản bội cũng được tái hiện lại rất giống thật trong trò chơi.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Cong-nghe/2007/10/3B9ADF5A