CK nghỉ để tăng hay nghỉ để giảm?

    Gốc

    Hanoinet - Diễn biến tăng của thị trường cũng giống như ném một hòn đá lên cao. Lực ném càng mạnh, hòn đá bay càng cao. Nhưng càng lên cao động năng lại chuyển thành thế năng càng lớn; và lúc động năng được chuyển hóa hết, hòn đá sẽ lại rơi xuống.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=77937