Chuyện những thủ quân Anh

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Trong tổng số 852 trận chính thức của tuyển Anh kể từ năm 1872 đến nay, người ta đã được chứng kiến 105 thủ quân ra sân thi đấu.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/10/127860