Chuyện “nghề” điều tra trọng án Hà Nội

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Hầu hết việc điều tra khám phá các vụ án hình sự gây xôn xao dư luận đều do Điều tra trọng án của Phòng CSHS Công an Hà Nội làm chủ lực. Giống như những người mò kim nơi đáy bể, công việc điều tra trọng án vô cùng khó khăn, chịu nhiều áp lực của dư luận, nhất là tại một địa bàn nhạy cảm như Thủ đô. Vì thế mà chỉ có những ĐTV thực sự tinh thông nghề nghiệp mới trụ lại được ở nơi này.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/phongsu/2009/5/69373.cand