Chuyên mục kết bạn cần hấp dẫn hơn

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Tại các giờ đọc báo hoặc những giờ giải lao ở bãi tập, tôi thấy chiến sĩ của mình vẫn cầm một số tờ báo khác đọc chứ không phải báo QĐND. Tôi là một người rất yêu báo QĐND nên điều đó làm tôi thấy buồn và rất muốn biết tại sao?...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.33149.qdnd