Chuyển khoản trực tuyến, tiết kiệm chi phí

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Ngân hàng HSBC Việt Nam vừa được nhận giải thưởng Ngân hàng trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân năm 2009, do tạp chí Global Finance bình chọn.

    Đây là giải thưởng được Global Finance lựa chọn dựa trên các tiêu chí: Sức mạnh thu hút và phục vụ sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến, sự gia tăng về lượng khách hàng, sự đa dạng của các sản phẩm trực tuyến, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến... Dịch vụ ngân hàng trực tuyến của HSBC cho phép khách hàng giao dịch với ngân hàng trong nước và quốc tế. Khi chuyển khoản trực tuyến, khách hàng có thể tiết kiệm đến 50% chi phí, tham khảo trực tuyến lịch sử các giao dịch...

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009081711387886p0c1014/chuyen-khoan-truc-tuyen-tiet-kiem-chi-phi.htm