Chuyển hộp thư Yahoo!Beta trở về phiên bản cũ Yahoo!Mail

    Gốc

    XHTTOnline: Tôi đang sử dụng hộp thư mail Yahoo (phiên bản Beta). Sau thời gian sử dụng tôi nhận thấy tốc độ đăng nhập vào hộp thư khá chậm và đôi khi dẫn đến treo giữa chừng. Xin hỏi là làm như thế nào để trở về với giao diện hộp mail Yahoo truyền thống? Xin cảm ơn. lyduycuong2005@yahoo.com...

      Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=15029