Chuyển động thị trường ngày 20-10

  Gốc

  TP -Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 38 quy định các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ Công Thương phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng và 6 tháng.

  Thục Quyên

  Điều tra cơ cấu vốn FDI thực hiện vào ra. Cục Đầu tư nước ngoài vừa được giao nhiệm vụ là cơ quan chủ trì thực hiện dự án phân tích cơ cấu vốn FDI thực hiện chuyển vào, chuyển ra và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thu hút vốn thực hiện.

  P.Cầm

   Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/kinh-te/555583/chuyen-dong-thi-truong-ngay-20-10-tpp.html