Chuyển đơn ông Lê Thảo và bà Nguyễn Thị Thơ đến UBND huyện Long Thành xem xét, xử lý

    Báo Nhân Dân nhận được công văn số 8939/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, trả lời đơn của ông Lê Thảo và bà Nguyễn Thị Thơ, trú tại ấp 1, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, khiếu nại việc bồi thường đất, tài sản trên đất và xem xét bố trí tái định cư cho gia đình ông, bà khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, huyện Long Thành.

    Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển công văn của Báo Nhân Dân (về việc chuyển đơn thư bạn đọc), đề nghị UBND huyện Long Thành xem xét, xử lý kiến nghị của người dân và trả lời Báo Nhân Dân theo thẩm quyền quy định.

    BAN BẠN ĐỌC

    Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chuyen-don-ong-le-thao-va-ba-nguyen-thi-tho-den-ubnd-huyen-long-thanh-xem-xet-xu-ly-post729672.html