Chuyện đi lên từ đất

Hanoinet - Có thời, người ta bình nhà ông thuộc diện đẹp nhất làng. Trên mảnh đất cha ông để lại rộng rãi, lại nằm ngay trên trục đường làng, ngôi nhà "ba gian, hai chái thuộc diện "nhà ngói cây mít", có sân, vườn, chuồng lợn, có bếp đun riêng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=50592