Chuyện dân chủ ở một DN nước ngoài

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh đã tạo sự phấn chấn, an tâm cho người lao động

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/228260.asp