Chương trình "Quốc tế" đến đâu?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Khi có điều kiện gửi con vào trường quốc tế học, nhiều phụ huynh cho rằng, ở đây họ giáo dục cho con trẻ kỹ năng để sống, tổng hợp vấn đề mà không chỉ thuần túy là dạy kiến thức.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=68791