Chương trình nghệ thuật Thăm Huế quê mình

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Nhân kỷ niệm chào mừng 14 năm ngày UNESCO công nhận Huế là di sản văn hóa thế giới (1993-2007), 4 năm ngày UNESCO công nhận nhã nhạc triều Nguyễn là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại (2003-2007)

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/2007/10/mlnews.2007-10-24.5244528113