Chương trình hành động của Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

  118 liên quanGốc

  Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 27 (huyện Thạch Thất).

  ÔNG LÊ MINH ĐỨC

  Sinh ngày 25/10/1977
  TS Kinh tế, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị
  Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội

  Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
  1. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, tổng hợp, báo cáo, đề xuất phương hướng giải quyết với HĐND Thành phố. Tham gia đầy đủ các kỳ họp và các đoàn công tác của HĐND khi được triệu tập. Tích cực tham gia xây dựng nghị quyết; thường xuyên theo dõi đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các nghị quyết HĐND Thành phố.
  2. Cùng với cấp ủy, chính quyền huyện Thạch Thất triển khai thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện phát triển bền vững theo hướng đô thị xanh cửa ngõ phía tây Thủ đô, tập trung trên một số lĩnh vực như: Hoàn thiện quy hoạch chi tiết và đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc; hoàn thành Trường Đại học quốc gia Hà Nội; xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh phát triển cụm công nghiệp, làng nghề, giải quyết tốt vấn đề môi trường làng nghề và vệ sinh môi trường. Đầu tư phát triển du lịch gắn với du lịch tâm linh. Thực hiện tốt chính sách phát triển giáo dục - đào tạo gắn với giải quyết việc làm; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Quan tâm đầu tư phát triển hệ thống cấp nước sạch nông thôn.
  3. Cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng của HĐND Thành phố theo phương châm “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân và tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động của các cơ quan dân cử của cả nước”.

  Kinhtedothi.vn

   Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/chuong-trinh-hanh-dong-cua-bi-thu-dang-uy-khoi-cac-co-quan-tp-ha-noi-le-minh-duc-ung-cu-vien-dai-bieu-hdnd-tp-ha-noi-nhiem-ky-2021-2026-419916.html