Chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt-Trung

    1 đăng lạiGốc

    Từ ngày 16-25/10, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình "Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc" năm 2007 tại Hà Nội, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/217612/Default.aspx