Chứng khoán Thăng Long được nhập lệnh từ xa

    Gốc

    Từ thứ Hai tới (ngày 22/10), Công ty Chứng khoán Thăng Long sẽ được tham gia nhập lệnh từ xa vào sàn Tp.HCM...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=119f05a178877d&page=category