Chứng khoán giảm phiên thứ 2 liên tiếp

    Gốc

    Sau 4 tuần tăng trưởng mạnh mẽ, ngày 21/7, thị trường chứng khoán có phiên thứ 2 liên tiếp đi xuống khi hầu hết các mã chứng khoán niêm yết tại hai sàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều giảm giá.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/259522/Default.aspx