Chữa nghiện...internet

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo các nhà nghiên cứu, những người "nghiện" internet thường phải chịu hậu quả: học tập và làm việc sa sút, sống tách biệt với xã hội, giảm tham gia các hoạt động khác, sức khỏe và tâm lý bị ảnh hưởng, dễ cáu giận, ưa cảm giác mạnh, thích bắt chước hành vi bạo lực...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134775&sub=82&top=45