Chưa đạt mục tiêu tinh giảm biên chế

    Gốc

    Ngày 23-7, ngày đầu tiên của Phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), dự án Luật Cán bộ công chức đã được thảo luận khá sôi nổi. Nhiều thành viên UBTVQH bày tỏ bức xúc trước thực tế nhiều năm thực hiện tinh giản biên chế, nhưng số cán bộ, công chức không giảm, thậm chí còn phình to khiến ngân sách nhà nước không kham nổi...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.tinchinhtri.39188.qdnd