Chú trọng kiểm sát việc áp dụng các biện pháp thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Nam Định có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm 2021. Các cơ quan chức năng phát hiện, khởi tố 638 vụ/1.012 bị can (giảm 8,5% số vụ so với cùng kỳ năm 2021). Đáng chú ý, ngành KSND tỉnh chú trọng kiểm sát việc áp dụng các biện pháp thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Theo báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Nam Định có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm 2021. Các cơ quan chức năng phát hiện, khởi tố 638 vụ/1.012 bị can (giảm 8,5% số vụ so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm 5,8%; tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường giảm 10,4%; tội phạm về ma túy giảm 9,6%; tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng 16,7%.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong hoạt động tư pháp, nhìn chung các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh Nam Định đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thông qua công tác kiểm sát, VKS đã phát hiện một số vi phạm của CQĐT, Tòa án và cơ quan Thi hành án cùng cấp. Cụ thể: Có việc, CQĐT giải quyết tin báo còn chậm; tỷ lệ giải quyết án còn chưa cao. Có vụ án, Tòa án xác định tư cách người tham gia tố tụng không chính xác, không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định của BLHS đối với bị cáo.

Trong công tác giải quyết án dân sự, hành chính, KDTM vẫn còn vi phạm về việc gửi thông báo thụ lý, bản án, quyết định; thời hạn chuyển hồ sơ cho VKS và thời hạn đưa vụ án ra xét xử không đúng quy định của pháp luật. Chi cục Thi hành án dân sự phân loại điều kiện thi hành án chưa chính xác, chậm gửi quyết định cho VKS cùng cấp... Cả 2 cấp đã kịp thời ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu các cơ quan nghiêm túc khắc phục những vi phạm nêu trên.

Đối với tranh chấp dân sự, khiếu nại hành chính, KDTM, lao động… giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Án dân sự chủ yếu là tranh chấp liên quan đến tài sản là nhà đất giữa những người trong gia đình, dòng họ, giữa những hộ liền kề, về thừa kế có tài sản là bất động sản. Án KDTM, lao động chủ yếu là tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng và các doanh nghiệp, tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa các doanh nghiệp, tranh chấp giữa những thành viên trong doanh nghiệp, tranh chấp giữa người lao động và chủ sử dụng lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đáng chú ý, VKSND tỉnh Nam Định chú trọng kiểm sát việc áp dụng các biện pháp thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Phối hợp với Cơ quan Thi hành án dân sự, Tòa án rà soát, giải quyết đối với những việc thi hành án phức tạp, kéo dài. Tăng cường phúc tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả các kháng nghị, kiến nghị; xác minh 578/803 (đạt 72%) trường hợp Cơ quan Thi hành án dân sự xếp vào diện chưa có điều kiện thi hành; kiểm sát 100% các trường hợp định giá tài sản đảm bảo thi hành án, định giá tài sản sung ngân sách nhà nước, tiêu hủy vật chứng. Ban hành 1 kiến nghị, 2 thông báo rút kinh nghiệm.

Viện trưởng Nguyễn Văn Hậu trao thưởng đột xuất Đoàn thể thao VKSND tỉnh và các đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong Hội thao ngành KSND, cúp Báo BVPL 2022.

Về nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm, VKSND tỉnh Nam Định xác định những vấn đề trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm cũng như nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các chỉ tiêu do Quốc hội giao tại Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/20219 của Quốc hội về công tác tư pháp và Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của Ngành (Ban hành kèm theo Quyết định 139 ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao). Phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy cả 2 cấp, đánh giá cán bộ công chức để sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường công tác và vị trí việc làm để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong ngành.Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện cho việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Lê Sử

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/chu-trong-kiem-sat-viec-ap-dung-cac-bien-phap-thu-hoi-tien-tai-san-cho-nha-nuoc-125911.html