Chủ tịch nước cảm ơn sự ủng hộ của VAORRC

    1 đăng lạiGốc

    Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn Phong trào vận động trách nhiệm và cứu trợ nạn nhân chất da cam Việt Nam (VAORRC) tại Hoa Kỳ đã tích cực ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân da cam/điôxin.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/229605/Default.aspx