Chọn ngành, trường, khối thi

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Chọn ngànhHãy nghĩ về ngành nghề bạn thích nhất, sau đó cân nhắc xem các môn học phù hợp với ngành nghề đó bạn học như thế nào?

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/3/14/230046.tno