Chờ hơn 1 thập kỷ, hệ thống KRX chuẩn bị đi vào hoạt động

Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội vừa có thông báo sẽ đưa hệ thống KRX vận hành vào ngày 2/5.

Theo chỉ đạo tại cuộc họp ngày 19/4 của Bộ Tài chính, việc triển khai Gói thầu Công nghệ thông tin KRX nhằm mục tiêu đưa hệ thống vào vận hành chính thức (go-live) từ ngày 2/5 tới đây.

Chủ tịch Sở GDCK Hà Nội đã yêu cầu các cá nhân và đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ và quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai công việc thuộc Gói thầu KRX.

Hệ thống KRX chuẩn bị hoạt động. (Ảnh: TD)

Các đơn vị thuộc Sở GDCK Hà Nội sẽ chủ động, tích cực phối hợp với Sở GDCK Việt Nam, UBCKNN và các đơn vị liên quan để hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định đảm bảo điều kiện về pháp lý trước ngày go-live.

Các đơn vị tương ứng cũng sẽ phối hợp với đơn vị Tư vấn giám sát (TVGS) và chủ đầu tư để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu theo quy định. Công việc chuẩn bị nguồn lực và hạ tầng sẽ được thực hiện bởi các đơn vị trên, đảm bảo sẵn sàng cho việc chuyển đổi dữ liệu và đưa hệ thống vào vận hành chính thức.

Các hoạt động điều phối sẽ được Ban điều phối thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai được thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ.

Như vậy, sau hơn 1 thập kỷ chuẩn bị, hệ thống KRX sẽ chuẩn bị đi vào hoạt động.

Định Trần

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cho-hon-1-thap-ky-he-thong-krx-chuan-bi-di-vao-hoat-dong-post292621.html