Chính thức tăng lệ phí trước bạ ô tô

    Báo Hà Nội Mới
    3 đăng lạiGốc

    Ngày 29/7/2008, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số: 80/2008/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều về lệ phí trước bạ (LPTB).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/175474