Chi tiết Suzuki Swift 2024: Ít điểm mới nhưng thông dụng hơn

Không còn mang thiết kế phong cách giống MINI Cooper như trước, Suzuki Swift 2024 giờ đây sở hữu kiểu dáng mới thông dụng hơn.

Trịnh Đạt

Nguồn Cartimes: http://cartimes.tapchicongthuong.vn/video/chi-tiet-suzuki-swift-2024-it-diem-moi-nhung-thong-dung-hon-15545.htm