Chi thu nhập tăng thêm: Hợp lý, hợp tình

Chính sách chi thu nhập tăng thêm lần này của TP HCM được mở rộng đối tượng từ 2 nhóm lên 6 nhóm và điều chỉnh hệ số chi

Để tạo động lực cho khu vực công, từ năm 2018, TP HCM đã chi thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người không chuyên trách ở phường - xã - thị trấn theo Nghị quyết 03/2018 của HĐND thành phố. Đến nay, thành phố tiếp tục thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Hai điểm mới

Khác với Nghị quyết 03, chính sách chi thu nhập tăng thêm lần này của TP HCM có 2 điểm mới. Một là, đối tượng hưởng được mở rộng từ 2 nhóm lên 6 nhóm. Hai là, điều chỉnh hệ số chi.

Ngoài cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập do TP HCM quản lý và người hoạt động không chuyên trách ở phường - xã - thị trấn trên địa bàn, lần này, thành phố mở rộng thêm 4 nhóm đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm.

Nhóm 1 là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM.

Nhóm 2 là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ theo quy định của pháp luật thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù do TP HCM quản lý và một số cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố.

Người dân đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại quận 3, TP HCMẢnh: HOÀNG TRIỀU

Người dân đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại quận 3, TP HCMẢnh: HOÀNG TRIỀU

Nhóm 3 là người được tuyển dụng vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao trong các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn TP HCM đã được cấp có thẩm quyền giao số lượng người làm việc và kinh phí hoạt động theo quy định pháp luật (Hội Nhà báo, Hội Chữ thập đỏ, Liên minh Hợp tác xã thành phố…).

Nhóm 4 là cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan trung ương trên địa bàn TP HCM.Cán bộ, công chức, viên chức do TP HCM quản lý; người hoạt động không chuyên trách ở phường - xã - thị trấn; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; người đang làm việc tại Sở Ngoại vụ, Cục Thống kê và Chi cục Thống kê cấp huyện, Cục Quản lý thị trường được hưởng chi thu nhập tăng thêm căn cứ vào mức lương ngạch, bậc.

Các đối tượng còn lại được hưởng thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể là 3 triệu đồng/người/tháng.Mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của TP HCM.

Tạo động lực làm việc

Trước việc TP HCM mở rộng đối tượng hưởng chi thu nhập tăng thêm, ông Diệp Văn Sơn, nguyên Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực phía Nam - Bộ Nội vụ, nhìn nhận là cần thiết và hợp tình, hợp lý. Tuy nhiên, về mức chi, theo ông, TP HCM nên tính toán tăng lên để chính sách này thật sự tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khu vực công.

Đại biểu HĐND TP HCM Nguyễn Thị Việt Tú cho biết bà nhận được nhiều tin nhắn của cán bộ, công chức, viên chức ở phường - xã - thị trấn khi hệ số thu nhập tăng thêm giảm trong 5 tháng cuối năm 2023. Trong khi đó, đại biểu HĐND TP HCM Phạm Hồng Sơn cho rằng nếu cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương cơ bản thấp thì ngay cả khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng chưa bằng mức chi cụ thể là 3 triệu đồng/tháng. Do đó, ông đề nghị nếu cán bộ, công chức, viên chức hưởng mức tăng 0,8 lần mà số tiền thấp hơn 3 triệu đồng thì nên được hưởng ở mức 3 triệu đồng.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM Trần Mai Phương, khi áp dụng mức tăng tối đa 0,8 lần mức lương cơ sở theo Nghị quyết 98, mức tăng thu nhập 5 tháng cuối năm của người hoạt động không chuyên trách, người có lương cơ sở thấp chỉ khoảng 2,6 triệu đồng/tháng. Dù vậy, nếu tính trung bình mức thu nhập tăng thêm cả năm 2023 thì thu nhập tăng thêm của người hoạt động không chuyên trách sẽ tương đương năm 2022.

Từ ngày 1-7-2023, mức lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng. Mức chi thu nhập tăng thêm được tính trên mức lương cơ sở mới này. Từ năm 2024 trở đi, Sở Tài chính sẽ tiếp tục căn cứ dự toán ngân sách hằng năm và nguồn cải cách tiền lương để tham mưu UBND TP HCM trình HĐND thành phố hệ số tăng thêm cho năm 2024 và những năm tiếp theo, phù hợp nhu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách của thành phố.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Huỳnh Thanh Nhân lý giải Nghị quyết 98 đã mở rộng đối tượng được chi thu nhập tăng thêm cho 6 hội, đoàn thể đặc thù và 11 cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ông bày tỏ mong muốn cán bộ, công chức, viên chức TP HCM chia sẻ với các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn đã đóng góp cho sự phát triển của thành phố trong nhiều năm qua.

Giảm thiểu tình trạng nghỉ việc

Theo UBND TP HCM, việc xây dựng chính sách chi thu nhập tăng thêm nhằm tạo động lực đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Việc này còn khơi gợi tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước trên các lĩnh vực, giảm thiểu tình trạng nghỉ việc, "chảy máu chất xám" và thiếu hụt nhân lực như thời gian vừa qua.

PHAN ANH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/chi-thu-nhap-tang-them-hop-ly-hop-tinh-20230923212026779.htm