Chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng - thủy văn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Hỏi: Đề nghị Báo Nhân dân cho biết quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng - thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường?

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=149090&sub=69&top=40