CHDCND Triều Tiên: Từ chối phá hủy 2 thiết bị của cơ sở hạt nhân Yongbyon

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngày 24-12, các nguồn tin từ Washington cho biết CHDCND Triều Tiên từ chối phá hủy các thanh nhiên liệu hạt nhân chưa qua sử dụng và tháp làm lạnh tại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2007/12/137219