CHDCND Triều Tiên đồng ý nối lại tuyến đường sắt liên Triều

    Gốc

    (HNMĐT)- CHDCND Triều Tiên ngày hôm nay 15/11 đã đồng ý về mặt nguyên tắc chính thức nối lại tuyến vận tải hàng hóa bằng đường sắt qua biên giới liên Triều trước cuối năm nay.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/150554