Châu Á nhất trí lập quỹ trao đổi tiền tệ khẩn cấp

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan, các bộ trưởng đã nhất trí thành lập một quỹ trao đổi tiền tệ đa phương trị giá 120 tỷ USD.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=130649