Châu Á cần chú trọng đầu tư phòng tránh thiên tai

    Báo VTC News
    Gốc

    Tổ chức viện trợ và phát triển "Tầm nhìn Thế giới" mới đây đã đưa ra nhận định cần có những khoản đầu tư lớn dành cho châu Á-Thái Bình Dương phòng chống thiên tai, để bảo vệ hàng triệu người nghèo trước nguy cơ trở thành nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268757/Default.aspx