Cây xanh đô thị

Tạp chí Văn Hóa & Phát Triển
Gốc

Với tính thần 'Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây', và 'Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ', chúng ta hy vọng một ngày không xa, các thành phố, thị xã của chúng ta vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn, bởi có hàng triệu cây xanh ngày ngày tỏa bóng mát, vừa tăng thêm vẻ đẹp hài hòa cho cuộc sống của nhân dân, vừa mang lại hiệu quả thiết thực về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và ý nghĩa quốc phòng an ninh.

Công viên cây xanh thành phố Hà Giang

Công viên cây xanh thành phố Hà Giang

Thành phố, thị xã là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong tương lai, nhiều thành phố, thị xã khác trong cả nước tiếp tục trở thành những điểm du lịch, và lẽ dĩ nhiên, khách trong nước và nước ngoài đến tham quan, nghỉ mát ngày càng nhiều. Mật độ dân cư ở các thành phố, thị xã luôn luôn chiếm tỷ lệ cao, không khí bị ô nhiễm bởi các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội diễn ra hằng ngày, hằng giờ. Vì vậy, cây xanh ở các thành phố, thị xã được ví như một "buồng phổi" khổng lồ. Tăng cường trồng cây gây rừng ở các thành phố, thị xã là một nhu cầu bức thiết, một đòi hỏi rất lớn, nhằm phục vụ đời sống của nhân dân, làm tăng thêm vẻ đẹp và cải tạo môi sinh.

Trước đây, cây xanh ở các thành phố, thị xã khá phong phú, nhưng do chiến tranh tàn phá mấy chục năm dài, cộng thêm vào đó là thiên tai, bão lụt xảy ra liên tiếp và ý thức bảo vệ cây rừng của nhân dân chưa thật đúng mực, cho nên đã bị giảm sút nghiêm trọng.

Thời gian qua, ở một số cơ sở của các thành phố, thị xã chưa nhận thức đúng đắn việc trồng cây gây rừng. Công tác bảo vệ cây trồng không được chú ý đúng mức, nhất là tình trạng chặt phá cây làm củi, lấy gỗ, đốt than còn phổ biến, đã làm thiệt hại hàng nghìn héc-ta rừng tập trung và hàng triệu cây phân tán khác. Đã thế, có đơn vị, có nơi còn nặng về chạy theo thành tích, chạy theo phong trào, trồng xong lại thiếu sự quan tâm chăm sóc, đã dẫn đến tỷ lệ cây sống đạt kết quả thấp. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây của quần chúng nhân dân nhìn chung còn hạn chế. Điều đáng quan tâm hơn là các thành phố, thị xã chưa có quy hoạch một cách tổng thể và cụ thể, trồng ồ ạt, không đúng vị trí, mang lại hiệu quả thấp cả về cảnh đẹp, bóng mát và ý nghĩa quốc phòng, an ninh. Nhiều đường phố hiện nay còn trơ trụi, thiếu hẳn bóng mát và màu xanh. Từ đó, mùa nắng thì bụi bốc mù, mùa mưa thì nước tuôn xối xả. Tình trạng này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của nhân dân và vẻ đẹp của các thành phố, thị xã.

Với tính thần "Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây", và "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ", chúng ta hy vọng một ngày không xa, các thành phố, thị xã của chúng ta vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn, bởi có hàng triệu cây xanh ngày ngày tỏa bóng mát, vừa tăng thêm vẻ đẹp hài hòa cho cuộc sống của nhân dân, vừa mang lại hiệu quả thiết thực về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và ý nghĩa quốc phòng an ninh...

Vũ Đăng Bút

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/cay-xanh-do-thi-a17533.html