Cấy ghép nội tạng - Cuộc chiến không cân sức

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Kỹ thuật cấy ghép nội tạng cơ thể người được ứng dụng rộng rãi bắt đầu từ những năm 60 thế kỷ XIX. Nhưng bất kể là về mặt đạo đức hay pháp luật, nguồn cung ứng các nội tạng này luôn là đề tài tranh cãi gay gắt.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2008/11/67995.cand