Cầu Rạch Miễu “lỗi hẹn”

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Vậy là cầu Rạch Miễu bắc ngang sông Tiền, nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, đã lỗi hẹn, không thực hiện được mục tiêu cuối năm 2007 thông xe kỹ thuật, để đưa vào sử dụng nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108203&sub=55&top=38