Cất tiền chờ thời

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Chưa bao giờ các nhà đầu tư lại bối rối trước câu hỏi: Nên đầu tư vào đâu. Chứng khoán đang "rơi tự do"; bất động sản đang bị ghìm cương; vàng thì quá rủi ro; gửi tiền vào ngân hàng thì lạm phát quá cao. Giải pháp được áp dụng lúc này là bảo toàn nguồn vốn để chờ thời.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/Chungkhoan/2008/3/5/228804.tno