Cao Xuân Hạo – chiến sĩ, nhạc sĩ

    Gốc

    Cao Xuân Hạo được mọi người biết đến là một giáo sư, một nhà ngôn ngữ học uyên thâm, một nhà dịch thuật lớn không chỉ vì số lượng trang dịch mà vì độ hiểu biết sâu sắc về ý tưởng triết học của tác giả mà anh chọn tác phẩm để dịch.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2007/10/126371