Canh tập tàng bắp non

    Gốc

    Nguyên liệu khá đơn giản và rẻ tiền: 1 lạng bắp non xắt mỏng, 1 lạng nấm rơm kèm một vài loại rau bán sẵn ở chợ.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/Amthuc/2008/3/12/229824.tno