“Cảnh giác” với nợ xấu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Mặc dù NHNN đã tăng lãi suất cho khoản tiền gửi dự trữ bắt buộc, nhưng với mức lãi suất huy động áp dụng hiện nay phổ biến khoảng 18%/năm vẫn quá khó khăn cho ngân hàng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=95788