Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo nâng hạn mức thẻ tín dụng

Vừa qua, ngân hàng đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng kẻ gian mạo danh, gọi điện lừa đảo nâng hạn mức thẻ tín dụng để chiếm đoạt tài sản của người dùng.

 Infographic: Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo nâng hạn mức thẻ tín dụng.

Infographic: Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo nâng hạn mức thẻ tín dụng.

MINH HOÀNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/canh-giac-thu-doan-lua-dao-nang-han-muc-the-tin-dung-post765480.html