Cảnh báo việc chạy đua mở rộng ngành nghề

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Việc đầu tư sang các lĩnh vực ít liên quan đến ngành nghề chính sẽ làm phân tán nguồn lực, ảnh hưởng mục tiêu chính khi thành lập doanh nghiệp.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/222486.asp