Cảnh báo về hàng chục đề án “kiểu 112”

    Gốc

    Đề án 112 đã ngốn 1000 tỷ đồng, ngoài ra đang có hàng chụ dự án nguy cơ ngốn ngân sách nhiều tỷ đồng. 9000 tỷ đồng đã được bỏ ra cho những dự án kiểu 112 nhưng chúng ta vẫn... lạc hậu.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/9/75237.cand