Cần ưu tiên phát triển các khu công nghiệp xanh

Để đạt mục tiêu cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam cần đặc biệt quan tâm phát triển các khu công nghiệp xanh, bảo đảm quá trình tối ưu hóa hiệu quả trong xây dựng khu công nghiệp xanh hóa, hướng tới phát triển bền vững.

Công nghiệp xanh đang trở thành xu hướng phát triển đem lại hiệu quả trong tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường. Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Trong đó, bên cạnh mục tiêu giảm 43,5% lượng phát thải khí nhà kính là xác định tỷ lệ năng lượng tái tạo chiếm 70% trong kế hoạch phát triển năng lượng vào năm 2050. Các khu công nghiệp và nhà máy sản xuất đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi này.

"Doanh nghiệp FDI luôn mong muốn tiết kiệm năng lượng để tối ưu chi phí hoạt động. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp FDI đã áp dụng sắp xếp các ca sản xuất liên tục trong ngày, cả vào những giờ thấp điểm và sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Tôi cho rằng đây là những hoạt động hiệu quả và đã đang được nhiều doanh nghiệp nước ngoài triển khai." - Ông Stuart Livesey - Đồng Chỉ tịch tiểu ban phát triển xanh - Eurocham cho biết.

Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Để chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, việc hình thành các khu công nghiệp và khu sản xuất xanh đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, doanh nghiệp phát triển theo xu hướng này vẫn gặp nhiều thách thức.

Ông Stuart Livesey - Đồng Chỉ tịch tiểu ban phát triển xanh - Eurocham chia sẻ: "Xét về ngắn hạn, giảm nhu cầu sử dụng năng lượng là điều cực kỳ khó khăn, vì chúng ta không thể ngay lập tức xây dựng nhà máy điện mới, không thể ngay lập tức nối lưới điện sang quốc gia khác. Việc này đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí đầu tư. Cần theo sát quy hoạch của Chính phủ và có sự hỗ trợ của doanh nghiệp nước ngoài."

Các chuyên gia cho rằng, để hướng tới sự phát triển bền vững, phát triển xanh cần song hành với chuyển đổi số và công nghệ. Đặc biệt, trong các khu công nghiệp, chuyển đổi số sẽ giúp kiểm soát nhu cầu năng lượng, thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng thông minh, hiệu quả. Và để đạt mục tiêu của Chính phủ thì ưu tiên phát triển các khu công nghiệp xanh là rất cần thiết.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/can-uu-tien-phat-trien-cac-khu-cong-nghiep-xanh-243685.htm