Cần tìm hiểu kỹ quy định mới về an toàn sản phẩm của Mỹ

    Gốc

    Quyền Chủ tịch Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu kỹ những quy định mới về an toàn sản phẩm của Mỹ.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267369/Default.aspx