Cần Thơ: Trưng bày chuyên đề “Tình yêu trong chiến tranh”

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Những lá thư, kỷ vật tình yêu đôi lứa lồng trong tình yêu quê hương đất nước gây xúc động cho người xem, giúp những người được sống trong hòa bình hiểu hơn giá trị của cuộc sống hôm nay.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2008/5/151025