Cần quyết liệt hơn

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm tuy đã có chiều hướng giảm nhưng nguy cơ bùng phát dịch vẫn rất cao, nhất là trong thời điểm mùa mưa. Các cấp ngành từ trung ương đến địa phương vẫn đang nỗ lực vào cuộc để dập dịch. Ngày 22-4, Bộ Y tế đã làm việc với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về các vấn đề liên quan.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/165919