Cần một TT khảo cổ học dưới nước

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 6-3-2009, anh Hà Đăng Chuôm (quê Thái Bình) vốn làm nghề mò tìm phế liệu dưới sông đã trục vớt được con tàu từ đáy sông Hồng, địa bàn giáp ranh giữa xã Đại Tập (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) và xã Thụy Phú (huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/200806