Cần lắm, một phong cánh đẹp

    Gốc

    Hanoinet - Người Hà Nội nổi tiếng với những ứng xử lịch thiệp. Khán giả Hà Nội cũng từng được biến đến như những người công tâm và biết cách thưởng thức bóng đá.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=63112